Kõrvalolevast menüüst leiate üldise eestikeelse info innovaphone toodete kohta.
Detailsed tehnilised (inglise ja saksakeelsed) spetsifikatsioonid on alla laetavad innovaphone kodulehelt