innovaphone UC (Unified Communications) platvorm võimaldab efektiivselt korraldada ettevõtte kogu infovahetuse. Lisaks tavapärasele telefonikõnele, on võimalik suhtlus lühisõnumite vahendusel (chat), videokõne, ekraanipildi jagamine jpm. Kommunikatsiooni lihtsustab tsentraalne olekuinfo kuvamine nii laua- ja mobiiltelefonil kui ka arvutis.

Kõigi nende võimaluste paljususe juures säilitab innovaphone tehnoloogiline platvorm äärmise lihtsuse, töökindluse ning avatuse täiendavateks integratsioonideks.